Комплексні програми

Vip обстеження для жінок

Ідеально-збалансований набір лабораторних досліджень, який дозволить в стислі терміни отримати максимально якісну і достовірну інформацію про стан вашого здоров'я!

Дізнатись детальніше

Про програму

Комплексна програма лабораторної діагностики 9.1. Vip обстеження для жінок - 31 520 грн.

Зміст програми

 • Хелікобактеріоз, IgG.
 • Human herpes virus VI, якісне визначення.
 • Epstein-Barr virus, якісне визначення.
 • Аланінамінотрансфераза (ALT).
 • Алергологічна панель Ig G (90 харчових алергенів).
 • Антинуклеарні антитіла, скринінг (ANA-Screen).
 • Деамідований пептид гліадину IgG (DGP IgG).
 • Антитіла до тканинної трансглутамінази (IgG).
 • Антитіла до тканинної трансглутамінази (IgА).
 • Антитіла до фосфоліпідів, скринінг.
 • Аполіпопротеїн А-І.
 • Аполіпопротеїн В.
 • Аспартатамінотрансфераза (AST).
 • Білок, що зв'язує статеві гормони (SHBG).
 • Білірубін загальний.
 • Білірубін прямий.
 • Гамма-глютамілтрансфераза (GGT).
 • Глюкоза.
 • Гомоцистеїн.
 • Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S).
 • Імунограма розширена.
 • Індекс атерогенності:
  • Холестерин загальний;
  • Холестерин ЛПВЩ;
  • Індекс атерогенності (розрах);
  • Холестерин не-ЛПВЩ (розрах).
 • Калій / натрій / хлориди.
 • Кальцій.
 • Кортизол.
 • Креатинін.
 • Ліпопротеїн (А).
 • Лютеїнізуючий гормон (LH).
 • Магній.
 • Сечова кислота.
 • Сечовина.
 • Загальний білок.
 • Пролактин (PRL).
 • Альбумін.
 • Протромбіновий час (PТ).
 • Фібриноген (метод Клауса).
 • Процент насичення трансферину:
  • залізо,
  • трансферин.
 • Сифіліс. Визначення антитіл до Treponema pallidum.
 • Ревматоїдний фактор (RF) (кількісний).
 • С-реактивний протеїн (CRP) (кількісний).
 • Тестостерон.
 • Тиреотропний гормон (TSH).
 • Тироксин вільний (fT4).
 • Тригліцериди.
 • Трийодтиронін вільний (fT3).
 • Фолікулостимулюючий гормон (FSH).
 • Фосфор неорганічний.
 • Холестерин ЛПНЩ (холестерин ліпопротеїнів низької щільності).
 • Лужна фосфатаза (АР).
 • Естрадіол.

Комплексні програми

Лікарі та персонал напрямку «Vip обстеження для жінок»