Комплексні програми

Щорічне лабораторне обстеження

Щорічна профілактична лабораторна діагностика преміум-класу.

Дізнатись детальніше

Про програму

Комплексна програма лабораторної діагностики 9.4. "Щорічне лабораторне обстеження" - 3140 грн.

Зміст програми

Код

Послуга

1.1.1.

Аланинамінотрансфераза (ALT)

1.1.6.

Аспартатамінотрансфераза (AST)

1.7.1.

Білірубін загальний

1.7.2.

Білірубін прямий

1.1.7.

Гамма-глютамілтрансфераза (GGT)

1.6.1.

Глюкоза

1.5.11.

Індекс атерогенності
У дослідження включено:
1.5.6. Холестерин загальний
1.5.7 Холестерин ЛПВЩ
1.5.11. Індекс атерогенності

1.2.1.

Креатинін

1.2.3.

Сечовина

2.2.1.

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою

6.1.1.

Загальний аналіз сечі

1.5.5.

Тригліцериди

1.5.8.

Холестерин ЛПНЩ (холестерин ліпопротеїнів низької щільності)

1.1.16.

Лужна фосфатаза (АР)

Комплексні програми

Лікарі та персонал напрямку «Щорічне лабораторне обстеження»