Комплексні програми

Щорічне лабораторне обстеження

Щорічна профілактична лабораторна діагностика преміум-класу.

Дізнатись детальніше

Про програму

Комплексна програма лабораторної діагностики 9.4. "Щорічне лабораторне обстеження" - 1861 грн.

Зміст програми

Код

Послуга

1.1.1.

Аланинамінотрансфераза (ALT)

1.1.6.

Аспартатамінотрансфераза (AST)

1.7.1.

Білірубін загальний

1.7.2.

Білірубін прямий

1.1.7.

Гамма-глютамілтрансфераза (GGT)

1.6.1.

Глюкоза

1.5.11.

Індекс атерогенності
У дослідження включено:
1.5.6. Холестерин загальний
1.5.7 Холестерин ЛПВЩ
1.5.11. Індекс атерогенності

1.2.1.

Креатинін

1.2.3.

Сечовина

2.2.1.

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою

6.1.1.

Загальний аналіз сечі

1.5.5.

Тригліцериди

1.5.8.

Холестерин ЛПНЩ (холестерин ліпопротеїнів низької щільності)

1.1.16.

Лужна фосфатаза (АР)

Комплексні програми

Лікарі та персонал напрямку «Щорічне лабораторне обстеження»

Кошелєв Юрій Георгійович
Кошелєв
Юрій Георгійович

Кардіолог

Лікар вищої категорії