Комплексні програми

Здоров'я чоловіка

Універсальний комплексний Check-up загального стану здоров'я чоловіка!

Дізнатись детальніше

Про програму

Комплексна програма 9.42. " Здоров'я чоловіка" - 8360 грн.


Керуючись актуальними міжнародними медичними протоколами і результатами новітніх досліджень в сфері чоловічого здоров'я, фахівці EUROLAB розробили програму для комплексного обстеження чоловіка.

В програму входять:

 • Первинний прийом терапевта.
 • Лабораторна діагностика за програмою 9.4. "Щорічне лабораторне обстеження":
  • Аланінамінотрансфераза (ALT).
  • Аспартатамінотрансфераза (AST).
  • Білірубін загальний.
  • Білірубін прямий.
  • Гамма-глютамілтрансфераза (GGT).
  • Глюкоза.
  • Креатинин.
  • Сечовина.
  • Загальний аналіз крові.
  • Загальний аналіз сечі.
  • Тригліцериди.
  • Холестерин - ЛПНЩ.
  • Холестерин-ЛПВЩ + холестерин загальний з розрахунком індексу атерогенності.
  • Лужна фосфатаза (АР).
 • Простатоспеціфічний антиген загальний (tPSA).
 • Простатоспеціфічний антиген вільний (fPSA).
 • ЕКГ.
 • УЗД органів черевної порожнини та зачеревинного простору.
 • УЗД щитовидної залози, паращитовидних залоз.
 • УЗД органів малого таза.
 • Заключна консультація терапевта.

Комплексні програми

Лікарі та персонал напрямку «Здоров'я чоловіка»