Комплексні програми

Фітнес-пакет для чоловіків

Підбір допустимого рівня спортивних навантажень і типу тренувань в значній мірі залежить від стану здоров'я організму. Саме тому перед походом в спортзал рекомендується пройти лабораторне обстеження і отримати повну інформацію про фізичне самопочуття.

Дізнатись детальніше

Про програму

Комплексна лабораторна програма досліджень 11.2. "Фітнес-пакет для чоловіків" - 19 980 грн.

Зміст програми:

 • Аланінамінотрансфераза (ALT)
 • Активований частковий тромбопластиновий час (APTT)
 • Аспартатамінотрансфераза (AST)
 • Білірубін загальний
 • Білірубін прямий
 • Гамма-глютамілтрансфераза (GGT)
 • HBsAg
 • HCV (IgG+IgM) (якісне визначенння)
 • Герпетична інфекція IgG (total) до HSV 1/2 кількісний
 • Глюкоза
 • Гомоцистеїн
 • Залізо
 • Імуноглобулін Е ( IgE)
 • Імунограма
 • Калій, Натрій, Хлориди
 • Кальцій
 • Кальцитонін
 • Канцероембріональний антиген (СЕА)
 • Креатинін
 • Креатинкіназа (СК)
 • Креатинкіназа (СК-МВ)
 • Лактатдегідрогеназа (LDН)
 • Міжнародне нормалізоване відношення
 • Сечова кислота
 • Сечовина
 • Загальний аналіз сечі
 • Загальний білок
 • Остеокальцин
 • Паратгормон інтактний (PTH)
 • Пролактин (PRL)
 • Простатоспецифічний антиген загальний, (tPSA)
 • Простатоспецифічний антиген вільний (fPSA)
 • Протромбіновий час (PТ).
 • Фібриноген (метод Клауса).
 • Протромбіновий індекс
 • Сифіліс. Визначення антитіл до Treponema pallidum
 • С-реактивний протеїн (CRP) (кількісний)
 • Тестостерон
 • Тестостерон вільний
 • Тиреотропний гормон (TSH)
 • Тироксин вільний
 • Токсоплазмоз, IgG кіллькісний
 • Тригліцериди
 • Трийодтиронін вільний
 • Фосфор неорганічний
 • Хелікобактеріоз, IgG
 • Холестерин ЛПВП (холестерин ліпопротеїнів високої щільності)
 • Холестерин ЛПНП (холестерин ліпопротеїнів низької щільності)
 • Холестерин загальний
 • Холінестераза
 • Цитомегаловірусна інфекція, IgG кількісний
 • Лужна фосфатаза (АР)

Комплексні програми

Лікарі та персонал напрямку «Фітнес-пакет для чоловіків»