Педіатр Ємець Оксана Вікторівна

Ємець Оксана Вікторівна

Ємець Оксана Вікторівна

Завідуюча відділення дитячого стаціонару

Кандидат медичних наук

Лікар першої категорії

Працює за фахом понад 12 років

Ємець Оксана Вікторівна

Ємець Оксана Вікторівна

Завідуюча відділення дитячого стаціонару

Кандидат медичних наук

Лікар першої категорії

Працює за фахом понад 12 років

Загальна інформація

Оксана Вікторівна, закінчила Національний медичний університет імені О. О. Богомольця у 2010 році. Після закінчення інтернатури продовжила роботу на кафедрі педіатрії НМУ імені О. О. Богомольця, у 2016 році успішно захистила кандидатську дисертацію, присвячену питанням дитячої алергології. Має досвід роботи лікарем невідкладних станів, лікарем-ординатором КМДКЛ №2. З 2015 року працює в EUROLAB, з 2018 року обіймає посаду завідуючої відділення дитячого стаціонару. До обов’язків лікаря входить первинний огляд пацієнтів, розробка плану обстеження та лікування у стаціонарі. У відділенні активно впроваджуються сучасні методи діагностики, лікування дітей проводиться у відповідності до принципів доказової медицини. Спеціаліст також веде амбулаторний прийом пацієнтів, проводить вакцинацію, видачу медичних довідок. Продовжує активну освітню та наукову діяльність, результати проведених наукових досліджень доповідаються на міжнародних конференціях. Оксана Вікторівна є автором 15 наукових публікацій присвячених актуальним питанням педіатрії, має 1 патент.

Статистика Ємець Оксана Вікторівна

12 років медичного
стажу
2010 Рік початку
лікарської практики
2015 Рік початку
роботи в Eurolab

Лікування дітей у дитячому стаціонарі проводиться лише за стандартами доказової медицини

Освіта

Практична діяльність

 • Первинний огляд пацієнтів.
 • Консультація.
 • Розробка плану обстеження та лікування у стаціонарі.
 • Діагностика та лікування:
  • інфекцій верхніх та нижніх дихальних шляхів (гострі риніти, гострі фарингіти, гострі ларингіти, гострі бронхіти, пневмонії тощо);

  • функціональних порушеннь травлення;
  • атопічних захворюваннь (атопічний дерматит, бронхіальна астма ті.ін.);
  • інфекцій сечовивідних шляхів.

Іноземні мови

 • Англійська

Курси підвищення кваліфікації

Наукові конференції, з'їзди, симпозіуми

Участь в асоціаціях

Українська асоціація педіатрів

Досягнення

«Патент 99863 Україна, МПК А61В 10/00 (2015.01) Спосіб прогнозування перебігу бронхіальної астми / О.В. Ємець, О.В. Павлик; заявник та патентовласник НМУ імені О.О. Богомольця. - № 2015 00443; заявл. 21.01.15; опубл. 25.06.15, Бюл. Промислова власність №12»

Наукові публікації

«Кардіоміопатії у дитячому віці». Дитячий лікар, (3),  24. (2013).

«Значение однонуклеотидных полиморфизмов в генах mTOR (rs11121704) и Atg5 (rs510432) в развитии аллергических заболеваний у детей». Здоровье ребенка, 3 (63) (2015).

«Functional Significance of Single-Nucleotide Polymorphism (rs11204981) in Filaggrin (flg) Gene for the Treatment of Bronchial Asthma in Children with Atopic Dermatitis.» CHILDS HEALTH 1.60 (2015): 14-18.

«Значення однонуклеотидного поліморфізму rs4769628 гена РОМР у розвитку атопічних захворювань у дітей.» Здоровье ребенка 4 (2016): 7-12.

«Взаємозв’язок між однонуклеотидними поліморфізмами генів лізосомного та протеасомного протеолізу та їх вплив на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей.» Здоровье ребенка 6 (2016): 7-13.

«The Single-Nucleotide Polymorphism rs510432 in ATG5 Gene and the Development of Atopic March in Children.» CHILDS HEALTH 5.73 (2016): 14-20.

«Epidemiology and clinical manifestations of Acute Viral Respiratory Infections  in Pediatric Patients in Ukraine». Disease in Childhood. – 2019. – V.104 . – Р. 879

«Pneumonia in children: diagnostic possibilities in Ukraine». Disease in Childhood. – 2019. – V.104 (Suppl 3) .– Р.884