Участь в EUROMEDLAB - нові можливості для розвитку!

Подія об’єднала понад 4,5 тисячі учасників: науковців, клініцистів, спеціалістів з клінічної хімії і лабораторної медицини зі 123 країн.

З 10 по 14 квітня 2022 року відбувся XXIV IFCC – EFLM Європейський конгрес з клінічної хімії та лабораторної медицини (Конгрес EUROMEDLAB 2021), організований спільно IFCC, EFLM з Німецьким товариством клінічної хімії та лабораторної медицини (DGKL). Видатна подія двічі відкладалась на тлі перебігу пандемії, але навесні 2022 року у Мюнхені об’єднала понад 4,5 тисячі учасників: науковців, клініцистів, спеціалістів з клінічної хімії і лабораторної медицини зі 123 країн.

Неперевершена наукова програма, в якій представлені останні досягнення в клінічній практиці та науці, інноваційні та різноманітні навчальні можливості, які демонструють найкраще з клінічної лабораторної медицини та діагностики in vitro, включаючи лекції, симпозіуми, майстер-класи, стендові презентації.

На жаль, цього року війна не дозволила бути присутньою особисто на конгресі, та організаційний секретаріат надав можливість ознайомитись із тезами доповідей. Швидкий розвиток галузі клінічної хімії та лабораторної медицини обумовлений науково-технічними досягненнями. Наприклад, науковцями було представлено, як технология секвенування нового покоління (NGS) забезпечує кращу клінічну корисність від упорядкованих алгоритмів діагностики новоутворень. Окремий симпозіум був присвячений новим маркерам післяопераційного гострого ураження нирки. Для покращання оцінки хронічної ниркової недостатності обговорювались методи визначення швидкості клубочкової фільтрації: виміряної (mGFR) та розрахункової (eGFR). Певну увагу було приділено ретроспективній оцінці доцільності та клінічній значущості застосування видів досліджень коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19).

Симпозіум з нового розвитку і терапії дисліпідемії та серцево-судинних захворювань був зосереджений на сильних і слабких сторонах нових і традиційних ліпідних тестів і мав на меті підготовку до видання рекомендацій щодо бажаних тестів у сучасних і майбутніх умовах для оцінки ризику та терапевтичного цільового призначення для профілактики даної патології. У царині контролю якості лабораторних досліджень було доповідано про різні моделі оцінки невизначеності вимірювань, встановлення специфікацій ефективності методик, характеристики стабільності аналітичної системи в режимі реального часу за медіаною щоденних результатів досліджень, важливість зовнішньої оцінки якості для позалабораторних етапів повного циклу тестування. Обговорювались також способи встановлення референтних інтервалів для різних вікових груп.

Формат повідомлення обмежує розкриття повної тематики форуму, але безперечно, ця конференція надає багато можливостей для розширення своїх знань та подальшого професійного розвитку.