Гематолог Любарець Тетяна Федорівна

Загальна інформація

Висококваліфікований фахівець в області діагностики та лікування онкогематологічних захворювань, серед яких - лейкемії, лімфоми, мієлодиспластичний синдром, а також анемії різної етіології, функціональні (вторинні) порушення гемопоезу (лейкоцитоз, лімфоцитоз, нейтрофільоз, цитопенії та інші зміни). Крім професійної діяльності Тетяна Федорівна активно займається науковою діяльністю.

Статистика Любарець Тетяна Федорівна

38 років медичного
стажу
1985 Рік початку
лікарської практики
2008 Рік початку
роботи в Eurolab

Кровотворна система (або система гемопоезу) - одна з головних, вона регулює всі функції організму!

Освіта

Практична діяльність

Процедури, що виконуються

  • Аспіраційна біопсія кісткового мозку.

Лікування захворювань

  • Онкогематологічні захворювання (лейкемії, лімфоми).

Іноземні мови

  • Англійська

Курси підвищення кваліфікації

Наукові конференції, з'їзди, симпозіуми

Участь в асоціаціях

Асоціація онкогематологів України
Українське наукове медичне товариство гематологів і трансфузіологів
Редакційна рада Journal of Tumor Medicine & Prevention, США (2017)

Досягнення

2 посвідчення на раціоналізаторську пропозицію від 04.04.2013 р, видані ДУ «БелМАПО» р.Беларусь

Наукова діяльність

Провідний науковий співробітник відділу радіаційної онкогематології та трансплантації стовбурових клітин відділу гематології та трансплантології інституту клінічної радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»

1995 р. кандидат медичних наук, дисертація «Кінінова система і інгібітори протеїназ крові у осіб, які зазнали впливу іонізуючого опромінення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС» за спеціальністю «Гематологія і переливання крові»

Участь в українсько-американському проекті «Дослідження лейкемії і родинних захворювань серед учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи в Україні»: гематолог - 1996-2003 рр., Вчений секретар проекту - 2003-2011 рр.

2002 року, вчене звання - старший науковий співробітник за спеціальністю «Гематологія і трансфузіологія»

2010 р. доктор медичних ннаук, дисертація «Закономірності формування хронічних мієлопроліферативних захворювань та мієлодиспластичного синдрому в опромінених осіб у віддаленому періоді після аварії на Чорнобильській АЕС: удосконалення діагностики та тактики лікування» за спеціальністю «Біологія», «Гематологія і переливання крові»

З 2011 р. Вчений секретар Проблемної комісії «Гематологія і переливання крові» МОЗ і НАМН України

Наукові публікації

Автор 146 наукових публікацій, в т. ч. співавтор 6 монографій, 4 патентів