Терапевт Бичков Олег Анатолійович

Загальна інформація

Олег Анатолійович – лікар з багаторічним стажем та досвідом роботи. В сферу практичної діяльності спеціаліста входять аналіз та розшифровка добового моніторингу ЕКГ, АТ, діагностика та лікування артеріальної гіпертензії окремо та з коморбідними захворюваннями. Лікар володіє англійською мовою, є автором та співавтором понад 130 наукових робіт, 11 Патентів на корисну модель, співавтором навчальних посібників для англомовних студентів. Має індекс Гірша – 1.

Статистика Бичков Олег Анатолійович

15 років медичного
стажу
2009 Рік початку
лікарської практики
2023 Рік початку
роботи в Eurolab

Найцінніше в моїй роботі – бути частиною процесу одужання пацієнта!

Освіта

Практична діяльність

  • Аналіз та розшифровка добового моніторингу ЕКГ.
  • Аналіз та розшифровка добового моніторингу АТ.
  • Діагностика та лікування артеріальної гіпертензії окремо та з коморбідними захворюваннями.

Іноземні мови

  • Англійська

Курси підвищення кваліфікації

Наукові конференції, з'їзди, симпозіуми

Участь в асоціаціях

European association of preventive cardiology
Heart Failure Association
Association for Acute CardioVascular Care

Досягнення

Автор та співавтор 11 патентів на корисну модель, 3 інформаційних листів. Рівень володіння англійською мовою В2 «British Council, Aptis».

Наукова діяльність

З 03 грудня 2012 року працюю на посаді асистента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця.

З 01 листопада 2018 року переведений на посаду доцента кафедри.

У 2013 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості клініки, патогенезу та лікування гіпертонічної хвороби, поєднаної з остеоартрозом».

У 2020 році присвоєне вчене звання «Доцент».

Офіційний рецензент двох науково-дослідницьких робіт на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії (PhD)».

Загальний науково-педагогічний стаж складає понад 11 років.

Наукові публікації

Автор та співавтор понад 160 наукових робіт, що опубліковані у фахових та зарубіжних виданнях.

Співавтор 2 навчальних посібників для англомовних студентів.

Індекс Гірша (Scopus) – 1.