Гастроентеролог Байло Аліна Євгенівна

Загальна інформація

Маю значний досвід роботи з пацієнтами терапевтичного профілю як в умовах поліклініки, так і в умовах стаціонару. В своїй роботі використовую найсучасніші міжнародні рекомендації з діагностики та лікування. Постійно вдосконалюю свій рівень знань, приймаючи участь в міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах, оволодіваю новітніми рекомендаціями з ведення хвороб, вивчаю статті з новітніх досліджень. Продовжую займатись науковою діяльністю. Досконало знаю англійську мову, можу вільно спілкуватись з англомовними пацієнтами.

Статистика Байло Аліна Євгенівна

8 років медичного
стажу
2016 Рік початку
лікарської практики
2023 Рік початку
роботи в Eurolab

Здоров’я – не все, але все без здоров’я – ніщо!

Освіта

Практична діяльність

Діагностика та лікування захворювань ШКТ:

 • стравоходу,
 • шлунка,
 • тонкого та товстого кишечника,
 • печінки,
 • жовчного міхура,
 • підшлункової залози.

Діагностика та лікування захворювань серцево-судинної системи:

 • ІХС,
 • аритмії,
 • артеріальна гіпертензія,
 • хронічна серцева недостатність та ін.

Діагностика та лікування захворювань дихальної системи:

 • бронхіт,
 • пневмонія,
 • бронхіальна астма,
 • ХОЗЛ тощо.

Діагностика та лікування захворювань суглобів та нирок.

Консультації з профілактики захворювань та вакцинації.

Іноземні мови

 • Англійська

Курси підвищення кваліфікації

Наукові конференції, з'їзди, симпозіуми

Наукова діяльність

Викладацький досвід – 5 років. Займаю посаду асистента кафедри внутрішньої медицини №1 НМУ імені О.О. Богомольця. Викладач навчальних програм для студентів 4, 5 та 6 курсів, приймаю участь в розробці методичних рекомендацій та лекцій.

2022р – здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD), галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 222 «Медицина». Тема дисертації: «Оптимізація антикоагулянтної терапії у хворих з цирозом печінки за умов поєднаного перебігу з фібриляцією передсердь».

Сфера наукових інтересів: гастроентерологія, гепатологія.

Наукові публікації

 1. Чернявський В.В., Байло А.Є. Цироз печінки та фібриляція передсердь: актуальні питання діагностики та лікування // Сімейна медицина. – 2020. - №5-6. – с. 59-66.
 2. Байло А. Є. Клінічні особливості поєднаного перебігу цирозу печінки та фібриляції передсердь // Буковинський медичний вісник. – 2021. - Том 25 № 2(98). – с. 3-8.
 3. Байло А.Є., Шипулін В.П., Чернявський В.В., Парунян Л.М. Оцінка стану гемостазу у хворих з поєднаним перебігом цирозу печінки та фібриляцією передсердь// Гастроентерологія. – 2021. - №55(1). – с. 21-25.
 4. Байло А., Шипулін В., Чернявський В, Парунян Л. Оцінка стану гемостазу у хворих з поєднаним перебігом цирозу печінки та фібриляцією передсердь. // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2021. - №1(121). – с.22-31.
 5. Baylo AE, Maksymets TO, Shypulіn VP, Chernyavskyi VV, Parunian LM. Hemostatic potential assessment of patients with liver cirrhosis and atrial fibrillation by low-frequency piezoelectric thromboelastography // Wiadomosci Lekarskie. - 2021. – Vol. 74(Issue 3, part 2). – p. 578-583.
 6. Байло А.Є., Максимець Т.О., Шипулін В.П., Чернявський В.В., Парунян Л.М. Ефект впливу антикоагулянтних препаратів дабігатрану та варфарину на показники стану гемостазу у пацієнтів з цирозом печінки та фібриляцією передсердь. – Клінічна та профілактична медицина. – 2022. – Том 1 (№19).
 7. В.В. Чернявський, Руденко М.М., Байло А.Є. Діагностика синдрому надмірного бактеріального росту і лактазної недостатності у хворих із синдромом подразненого кишечнику у практиці сімейного лікаря. – Сімейна медицина. – 2018. - №6 (80), с. 34-38.
 8. Чернявський, В. В., Байло, А. Є., Тіщенко, В. В. (2019). Критична оцінка ролі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в розвитку симптомів з боку верхніх дихальних шляхів. Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 7 (452), квітень 2019 р.